Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11 - Tác phẩm "Tôi yêu em" (Puskin)

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án

Mã số: 01772. Thời gian: 15 phút. Đã có 2.079 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11 có đáp án

Chỉ tám dòng ngắn gọn, không từ ngữ hoa mỹ nhưng "Tôi yêu em" đã chinh phục người đọc ở tất cả những nơi mà nó có mặt. Vẻ đẹp và giá trị của tác phẩm đã vượt ra khỏi biên giới nước Nga và trở thành sản phẩm tinh thần của mọi thời đại. Cùng tìm hiểu nội dung của tác phẩm thông qua bài test Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11 - Tác phẩm "Tôi yêu em" (Puskin) dưới đây nhé!

Để học tốt môn Ngữ văn 11 và tác phẩm Chiều tối, mời các bạn tham khảo:

Câu 1:
Mâu thuẫn trong con người nhân vật trữ tình thể hiện điều gì ở nhân vật trữ tình trong bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin?
Câu 2:
Điệp khúc "Tôi (đã) yêu em" được nhắc lại mấy lần trong bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin?
Câu 3:
Nhận xét nào khái quát được nguồn gốc cảm hứng trong thơ Pu-skin?
Câu 4:
Trong bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin, ngoài tình yêu, nhân vật trữ tình còn thể hiện tình cảm nào khác?
Câu 5:
Lối diễn đạt trong câu thơ cuối bài Tôi yêu em của Pu-skin cho thấy điều gì trong tình yêu của nhân vật trữ tình?
Câu 6:
Dòng nào nói đúng nhất các trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình được nhắc đến trong hai câu 5-6 bài Tôi yêu em của Pu-skin?
Câu 7:
Những từ "có thể, chưa hẳn" trong hai câu đầu (bản dịch nghĩa) bài Tôi yêu em của Pu-skin biểu thị điều gì?
Câu 8:
Nội dung của bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin là:
Câu 9:
Bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin nói về mâu thuẫn nào trong con người nhân vật trữ tình?
Câu 10:
Từ "lúc, khi" được Pu-skin sử dụng trong câu thứ 6 bài Tôi yêu em diễn tả điều gì ở nhân vật trữ tình?
Câu 11:
Tình cảm của nhân vật "em" được hé mở trong bốn câu thơ đầu bài Tôi yêu em của Pu-skin qua những từ nào ở bản dịch nghĩa?
Câu 12:
Quan niệm tình yêu nào phù hợp nhất được thể hiện trong bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin?
Bắt đầu ngay
5 2.079