Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh về tính từ và trạng từ

Mã số: 11242. Đã có 125 bạn thử.

Bài tập phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc phân biệt một số tính từ và trạng từ thường dễ gây nhầm lẫn cho người học, có những từ hình thức giống như trạng từ nhưng thực chất lại là một tính từ. Để giúp các bạn có thêm kiến thức về dạng bài tập này, VnDoc.com xin mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm: Phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh sau đây. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài bài tập Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh, mời các bạn tham khảo thêm các bài tập ngữ pháp sau:

Adjective or Adverb?
1. Entirely
2. Frankly
3. Timely
4. Bitterly
5. Lovely
6. Utterly
7. Fairly
8. Homely
9. Shapely
10. Ungainly
Bắt đầu ngay
1 125