Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp)

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08031. Đã có 1.845 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp) do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi lý thuyết được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, đồng thời kết hợp cùng kiến thức nâng cao giúp học sinh có thể ôn luyện tại nhà.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp)

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

1
Heemoglobin có nhiệm vụ vận chuyển oxi trong máu gồm 2 chuỗi poolipeptit α và 2 chuỗi poolipeptit β. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp protein cung cấp cho quá trình tổng hợp hemoglobin là?
2
Trong quá trình phát triển của nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là?
3
Lưới nội chất trơn không có chức năng?
4
Cho các phát biểu sau về riboxom. Phát biểu nào sai?
5
Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụphujo quá trình tạo hoocmon này là?
6
Cho các nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?
7
Cho các đặc điểm về thành phần và cấu tạo màng sinh chất?

(1) Lớp kép photpholipit có các phân tử protein xen giữa

(2) Liên kết với các phân tử protein và lipit còn có các phân tử cacbohidrat

(3) Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên chuyển động quanh vị trí nhất định của màng

(4) Xen giữa các phân tử photpholipit còn có các phân tử colesteron

(5) Xen giữa các phân tử photpholipit là các phân tử glicoprotein

Có mấy đặc điểm đúng theo mô hình khảm - động của màng sinh chất?
8
Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?
9
Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất?
10
Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có?
11
Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất?
12
Thành tế bào thực vật không có chức năng?
13
Không bào lớn, chứa các ion khoáng và chất hữu cơ tạo nên áp suất thẩm thấu lớn có ở loại tế bào nào sau đây?
14
Không bào tiêu hóa phát triển mạnh ở?
15
Hình dạng của tế bào động vật được duy trì ổn định nhờ cấu trúc?
Bắt đầu ngay
15 1.845