Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 2: Các giới sinh vật

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08014. Đã có 1.124 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 2: Các giới sinh vật do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi bổ ích được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học kết hợp cùng kiến thức mở rộng nâng cao hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu ôn tập tại nhà.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

1
Trong hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn thuộc?
2
Cho các ý sau:

(1) Hầu hết đơn bào.

(2) Sinh trưởng, sinh sản nhanh.

(3) Phân bố rộng.

(4) Thích ứng cao với điều kiện sống.

(5) Có khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tốt.

(6) Quan sát được bằng mắt thường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của vi sinh vật nói chung?
3
Trong một cánh rừng gồm các cấp tổ chức sống cơ bản là?
4
Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự là?
5
Cho các ý sau:

(1) Nhân thực

(2) Đơn bào hoặc đa bào

(3) Phương thức dinh dưỡng đa dạng

(4) Có khả năng chịu nhiệt tốt

(5) Sinh sản vô tính hoặc hữu tính

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của giới nguyên sinh?
6
Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là?
7
Cho các đại diện sau:

(1) Nấm men (2) Vi khuẩn

(3) Động vật nguyên sinh

(4) Tảo đơn bào

(5) Tảo đa bào (6) Virut

Trong các đại diện trên, có mấy đại diện thuộc nhóm vi sinh vật?
8
Sự đa dạng của vi sinh vật thể hiện chủ yếu ở?
9
Loại nấm được dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm nào sau đây?
10
Cho các ý sau:

(1) Đa bào, phân hóa thành các mô và cơ quan

(2) Sống tự dưỡng, quang hợp và không có khả năng di chuyển

(3) Tế bào nhân thực, có thành xenlulozo

(4) Có hệ mạch để dẫn nước, muối khoáng

(5) Sinh sản hữu tính và vô tính

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của giới thực vật?
11
Cho các ý sau:

(1) Chưa có hệ mạch

(2) Thụ tinh nhờ gió

(3) Tinh trùng không roi

(4) Thụ tinh nhờ nước

(5) Có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thủy

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của nganh rêu
12
Ngành Quyết tiến hóa hơn ngành Rêu ở đặc điểm?
13
Cho các ý sau:

(1) Có hệ mạch phát triển

(2) Thụ tinh kép

(3) Hạt được bảo vệ trong quả

(4) Hạt không được bảo vệ

(5) Tinh trùng không roi

Trong các ý trên cs mấy ý là đặc điểm của ngành Hạt kín?
14
Thực vật thích nghi với đời sống dưới nước không có đặc điểm nào sau đây?
15
Giới Thực vật có nguồn gốc từ?
Bắt đầu ngay
7 1.124