Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08029. Đã có 2.851 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 8: Tế bào nhân thực do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức được học trên lớp, mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp)

1
Cho các ý sau:

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của tế bào nhân thực?
2
Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là?
3
Nhân của tế bào nhân thực không có đặc điểm nào sau đây?
4
Trong thành phần của nhân tế bào có?
5
Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?
6
Mạng lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?
7
Bảo quản riboxom không có đặc điểm?
8
Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?
9
Tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển?
10
Khung xương trong tế bào không làm nhiệm vụ?
Bắt đầu ngay
10 2.851