Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 1

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Mã số: 09772. Đã có 1.647 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 1 là tài liệu tham khảo hữu ích củng cố kiến thức trọng tâm bài học cho học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12.

1
Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng này xảy ra do
2
Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?
3
Vùng nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori có một phân tử ADN và ADN chỉ chứa N14. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh dưỡng chỉ chứa N15 phóng xạ và vi khuẩn sinh sản theo hình thức phân đôi tạo ra 16 vi khuẩn con. Khẳng định nào sau đây đúng?
4
Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?
5
Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?
6
Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:
7
Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về (1) Chiều tổng hợp. (2) Các enzim tham gia. (3) Thành phần tham gia. (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi. (5) Nguyên tắc nhân đôi.
Phương án đúng là:
8
Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế
9
Từ 3 loại nicleotit khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau?
10
Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?
Bắt đầu ngay
6 1.647