Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 4

Đột biến gen

Mã số: 09775. Đã có 468 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 4 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy, củng cố kiến thức trọng tâm bài học cho học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12.

1
Đột biến điểm là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra tại
2
Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là:
3
Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen b. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và alen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?
4
Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen trong đời cá thể xảy ra như thế nào?
5
Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?
6
Hóa chất gây đột biến 5-BU thường gây đột biến gen dạng
7
Phát biểu không đúng về đột biến gen là:
8
Đột biến gen có thể xảy ra trong quá trình
9
Một protein bình thường có 500 axit amin. Protein sau đột biến so với protein bình thường bị thiếu đi một axit amin, đồng thời xuất hiện hai axit amin mới ở vị trí của axit amin thứu 350, 351, 352 trước đây. Dạng đột biến gen nào sau đây có thể sinh ra protein biến đổi trên?
10
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?
Bắt đầu ngay
1 468