Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hoa và tạo quả

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 08519. Đã có 447 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hoa và tạo quả với nhiều câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học theo sách giáo khoa môn Sinh sẽ giúp học sinh được rèn luyện trực tiếp, nâng cao kiến thức cũng như thành tích trong chương trình lớp 6.

1
Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở loài thực vật nào dưới đây?
2
Hoa nhãn có bao nhiêu noãn trong mỗi bông?
3
Trong các loài hoa dưới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất?
4
Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài?
5
Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh?
6
Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của
7
Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành
8
Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là
9
Khi hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuỵ, trương lên và nảy mầm thành
10
Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt?
Bắt đầu ngay
4 447