Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 32: Các loại quả

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 08520. Đã có 520 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 32: Các loại quả do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nội dung bài tập trắc nghiệm Sinh bám sát chương trình học sách giáo khoa kết hợp kiến thức mở rộng, giúp học sinh nâng cao thành tích trong kì 2 lớp 6.

1
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả và hạt, loại quả nào dưới đây được xếp cùng nhóm với quả mơ?
2
Quả nào dưới đây là quả khô không nẻ?
3
Khi chín, vỏ của quả nào dưới đây không có khả năng tự nứt ra?
4
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
5
Quả thìa là được xếp vào nhóm nào dưới đây?
6
Quả nào dưới đây không phải là quả mọng?
7
Dựa vào đặc điểm của thịt vỏ và hạt, quả dừa được xếp cùng nhóm với
8
Loại “hạt” nào dưới đây thực chất là quả?
9
Củ nào dưới đây thực chất là quả?
10
Nhóm nào dưới đây gồm những quả hạch?
Bắt đầu ngay
19 520