Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 08521. Đã có 512 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại những kiến thức Sinh 6 đã học trên lớp, làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau từ cơ bản đến nâng cao.

1
Loại hạt nào dưới đây không chứa phôi nhũ?
2
Ở hạt đậu xanh, chất dinh dưỡng được dự trữ ở đâu?
3
Ở hạt ngô, bộ phận nào chiếm phần lớn trọng lượng?
4
Phôi trong hạt gồm có bao nhiêu thành phần chính?
5
Phôi của hạt bưởi có bao nhiêu lá mầm?
6
Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu?
7
Bạn có thể tìm thấy phôi nhũ ở loại hạt nào dưới đây?
8
Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm?
9
Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và sâu bệnh?
10
Khi lột bỏ lớp vỏ ngoài, bạn có thể tách đôi rất dễ dàng loại hạt nào dưới đây?
Bắt đầu ngay
7 512