Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 38: Rêu - Cây rêu

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 08707. Đã có 178 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 38: Rêu - Cây rêu do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh nắm vững kiến thức bài học, làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 37: Tảo

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

1
Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác?
2
Rêu thường sống ở
3
Rêu sinh sản theo hình thức nào?
4
Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ
5
Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu?
6
Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây?
7
Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây?
8
So với tảo, rêu có đặc điểm nào ưu việt hơn?
9
Em có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây?
10
Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm
Bắt đầu ngay
6 178