Trắc nghiệm Sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 08716. Đã có 153 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 6 chương 8: Các nhóm thực vật do VnDoc tổng hợp và biên soạn, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức cả chương, nắm vững lý thuyết trọng tâm và làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau.

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

1

Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại?

2
Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất?
3
Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác?
4
Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác?
5
Rêu thường sống ở
6
Rêu sinh sản theo hình thức nào?
7
Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu?
8
Dương xỉ sinh sản như thế nào?
9
Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ
10
Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?
11
Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh?
12
Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?
13
Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?
14
Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?
15
Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây?
16
Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá?
17
Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào?
18
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.
19
Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào?
20
Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất?
21
Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?
22
Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với
23
Thực vật ở cạn đầu tiên là
24
Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?
25
Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào?
26
Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi
27
Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?
28
Chuối hoang dại có điểm gì sai khác so với chuối trồng?
29
Trong các phương pháp nhân giống dưới đây, phương pháp này cho hiệu quả kinh tế cao nhất?
30
Tại sao có sự sai khác giữa cây trồng và cây hoang dại?
Bắt đầu ngay
1 153