Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án

Mã số: 08728. Đã có 122 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, VnDoc xin gửi đến các bạn bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh với các câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung bài học và chương trình sách giáo khoa.

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 8: Da

1

Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?

2

Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

3

Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

4

Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục?

5
Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron?
6

Nơron có chức năng gì?

7

Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não?

8

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng?

9

Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron?

10

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?

Bắt đầu ngay
1 122