Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Phiên mã và dịch mã

Luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Sinh học lớp 12

Mã số: 04563. Đã có 1.859 bạn thử.

Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Phiên mã và dịch mã 

VnDoc.com xin gửi tới các bạn học sinh THPT Đề thi Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I. Trong đề này chúng ta sẽ làm trắc nghiệm về: Phiên mã và dịch mã, để giúp các bạn có kiến thức vững vàng hơn hoàn thành tốt đề thi tiếp theo. Chúc các bạn hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất!

Làm thêm: Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Mời tải: Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương trình

Câu 1:
Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong
Câu 2:

Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

Câu 3:

Đơn vị được sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm trong chuỗi polipeptit là

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

Câu 5:

Quá trình phiên mã xảy ra ở

Câu 6:

Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp

Câu 7:

Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là

Câu 8:

ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

Câu 9:

Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là

Câu 10:

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế

Câu 11:

Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu 12:

Dịch mã thông tin di truyền trên bản mã sao thành trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit là chức năng của

Câu 13:

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

Câu 14:

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 15:

Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

Câu 16:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

Câu 17:

Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở:

Câu 18:

Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là

Câu 19:

Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải

Câu 20:

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

Câu 21:

Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hidrô bổ sung?

Câu 22:

Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 23:

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 24:

Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu 25:

Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa

Câu 26:

Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là

Bắt đầu ngay
4 1.859