Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật di truyền của Menđen - Phần 1

Kiểm tra kiến thức môn sinh học

Mã số: 05874. Đã có 318 bạn thử.

Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật di truyền của Menđen

VnDoc.com xin gửi tới các em học sinh THPT Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật di truyền của Menđen - Phần 1. Trong phần này chúng ta sẽ có 25 câu hỏi, các em hãy cùng nhau ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới nhé. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Câu 1:
Kết quả thực nghiệm tỉ lệ 1: 2: 1 về KG luôn đi đôi với tỉ lệ 3: 1 về KH khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng
Câu 2:
Ở đậu Hà lan, mỗi gen quy định một tính trạng/1 NST, trội hoàn toàn. Khi cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình
Câu 3:
“Nhân tố di truyền” mà Menđen gọi, ngày nay được xem là
Câu 4:
Cho các cá thể có kiểu gen AaBBDdEe tự thụ phấn, thế hệ sau có tỉ lệ kiểu hình A-BBD-E- là
Câu 5:
Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai
Câu 6:
Phép lai thuận nghịch là
Câu 7:
Điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen so với các nhà nghiên cứu di truyền trước đó là
Câu 8:
Với n cặp gen dị hợp phân li độc lập qui định n tính trạng, thì số loại kiểu hình tối đa ở thế hệ Fn có thể là
Câu 9:
Không thể tìm thấy được 2 người có cùng kiểu gen giống hệt nhau trên trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng vì trong quá trình sinh sản hữu tính
Câu 10:
Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
Câu 11:
Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là
Câu 12:
Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là
Câu 13:
Lai phân tích là phép lai
Câu 14:
Loại giao tử abd có tỉ lệ 25% được tạo ra từ kiểu gen
Câu 15:
Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
Câu 16:
Nếu P thuần chủng khác nhau n tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu gen có thể có ở F2 là
Câu 17:
Ở loài giao phối, cơ sở vật chất chủ yếu quy định tính trạng của mỗi cá thể ở đời con là
Câu 18:
Cơ thể dị hợp về n cặp gen phân li độc lập, thì có thể sinh ra số loại giao tử là
Câu 19:
Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16
Câu 20:
Phương pháp độc đáo của Menđen trong việc nghiên cứu tính qui luật của hiện tượng di truyền là
Câu 21:
Khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li KH xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1 cần có các điều kiện nào sau đây:
(1) P dị hợp tử về 1 cặp gen. (2) P dị hợp tử về 2 cặp gen. (3) Số lượng con lai phải lớn. (4) Tính trạng trội – lặn hoàn toàn. (5) Các cá thể có KG khác nhau phải có sức sống như nhau.
Phương án chính xác là
Câu 22:
Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là
Câu 23:
Bản chất quy luật phân li của Menđen là
Câu 24:
Trong phép lai một tính trạng, để đời sau có tỉ lệ phân li KH xấp xỉ 3 trội : 1 lặn cần có các điều kiện gì
(1) P dị hợp tử về 1 cặp gen. (2) Số lượng con lai phải lớn. (3) Tính trạng trội – lặn hoàn toàn. (4) Các cá thể có KG khác nhau phải có sức sống như nhau.
Câu trả lời đúng là
Câu 25:
Để biết chính xác KG của một cá thể có KH trội, người ta thường sử dụng phép lai nào
Bắt đầu ngay
4 318