Trắc nghiệm Tiếng Anh: Đoán tên màu sắc đặc biệt

Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc

Mã số: 10835. Đã có 3.795 bạn thử.

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề màu sắc

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra vốn từ vựng về màu sắc đặc biệt trong Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề trắc nghiệm học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài trắc nghiệm Tiếng Anh gồm 12 câu hỏi màu sắc khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra vốn từ vựng của bản thân và tích lũy thêm nhiều từ vựng thú vị khác. 

Một số bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm EQ, Kpop Quiz mới nhất khác:

Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 14

Màu nào tượng trưng cho cuộc đời bạn?

Bạn có nhận ra idol Kpop qua hình ảnh thời thơ ấu?

1.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
2.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
3.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
4.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
5.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
6.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
7.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
8.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
9.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
10.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
11.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
12.
Từ vựng Tiếng Anh chỉ màu sắc
Bắt đầu ngay
22 3.795