Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5

Ngôn ngữ lập trình

Mã số: 10361. Đã có 295 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

1
Chương trình dịch là chương trình:
2
Ngôn ngữ máy là gì?
3
Hợp ngữ là:
4
Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?
5
Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:
6
Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:
7
Ngôn ngữ lập trình là:
8
Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:
9
Ngôn ngữ lập trình bao gồm:
10
Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?
Bắt đầu ngay
1 295