Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 1

Thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Mã số: 10357. Đã có 79 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 1 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

1
512 bit bằng:
2
Số 19 trong hệ thập phân được đổi ra hệ nhị phân là:
3
Mã hóa thông tin trong máy tính là:
4
120 bit bằng:
5
Mã ASCII dùng ... để biểu diễn 1 ký tự:
6

Hệ đếm hexa dùng các kí hiệu:

7

Bộ mã Unicode mã hóa được:

8

Có 1 dãy tám bóng đèn được đánh số từ 1 đến 8. Trong đó, các đèn 1, 2, 5, 6 sáng các bóng còn lại tắt. Ta quy ước 1 biểu diễn trạng thái sáng, ngược lại 0 biểu diễn trạng thái tắt. Vậy dãy tám bóng đèn trên được biểu diễn bằng dãy tám bit nào?

9
Số 65535 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:
10

Các bội của đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần là:

Bắt đầu ngay
1 79