Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 2

Thực hành 2: Làm quen với máy tính

Mã số: 10359. Đã có 127 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 2 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

1

Thiết bị lưu trữ tạm thời dữ liệu của máy tính là:

2
Chọn danh sách các thiết bị ra:
3
Bộ phận trong máy vi tính bao gồm Bộ phận nào sau đây?
4
Hãy cho biết nguyên lý Phôn – Nôi – Man đề cập đến những vấn đề nào dưới đây?
5
Chọn danh sách các thiết bị vào:
6
ROM (Read-Only Memory) là:
7
Trong các câu sau, câu nào sai?
8

RAM (Random Access Memory) là:

9
Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin?
10

Máy tính là một thiết bị có các đặc tính ưu việt:

 

Bắt đầu ngay
1 127