Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Mã số: 13723. Đã có 7.411 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn làm bài Trắc nghiệm Tin học 12 bài 10 gồm các câu trắc nghiệm Tin 12, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả môn học của bản thân.

Trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK môn Tin lớp 12 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

1
Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
2
Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?
3
Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?
4
Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
5
Thao tác trên dữ liệu có thể là:
6
Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?
7
Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
8
Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
9
Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
10
Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
11
Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:
12
Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?
13
Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
14
Cho bảng dữ liệu sau:
Trắc nghiệm Tin học 12
Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
15
Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?
16
Khẳng định nào là sai khi nói về khoá?
Bắt đầu ngay
23 7.411