Trắc nghiệm Tin học 8 bài 10

Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Mã số: 13705.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Tin học 8 bài 10 gồm các câu hỏi kèm giải thích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, nâng cao kết quả học của bản thân chương trình lớp 8.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK môn Tin lớp 8 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

1
Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ:
2
Các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng hệ xương là:
3
Để quan sát chi tiết các hệ giải phẫu cơ thể người ta thực hiện:
4
Trên màn hình Learn, để tìm hiểu hệ cơ ta nháy chuột vào dòng chữ:
5
Chức năng của hệ cơ là:
6
Khi đang xem một hệ muốn bổ sung thêm các hệ khác ta nháy vào:
7
Khi sử dụng phần mềm anatomy sử dụng chức năng mô phỏng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của hệ:
8
Trên màn hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ:
9
Trong phần mềm anatomy, khi sử dụng chức năng mô phỏng giống như hệ tuần hoàn là:
10
Hệ nào sau đây sử dụng chức năng mô phỏng thí nghiệm với ngọn lửa khi đưa đến gần ngón tay:
Bắt đầu ngay
1