Trắc nghiệm Tin học 8 bài 11

Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

Mã số: 13704. Đã có 6 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 bài 11 gồm các câu hỏi kèm giải thích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, nâng cao kết quả học của bản thân chương trình lớp 8.

Bộ tài liệu trắc nghiệm Tin học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK môn Tin lớp 8 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

1
Màn hình làm việc chính của phần mềm GeoGebra gồm:
2
Phần mềm GeoGebra là phần mềm:
3

Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách nào sau đây?

4
Ta có:

B1: vẽ 1 cạnh và 1 tâm

B2: ẩn tâm đi.

B3: nối các điểm lại với nhau.

B4: lấy đối xứng 2 điểm đầu và cuối của cạnh trên qua tâm

Để vẽ hình bình hành, biết 1 cạnh và tâm ta thực hiện như thế nào?
5
Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?
6
Trong phần mềm GeoGebra, khi gõ lệnh Slove [ 2x – 2=0] kết quả đưa ra là gì?
7
Kết quả của lệnh Expand [(x-3)2] là
8
Kết quả của câu lệnh Mod[ x2 + 2, x +1] là:
Bắt đầu ngay
1 6