Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 2

Trắc nghiệm Toán 11 bài Nhị thức Newton

Mã số: 07017. Đã có 412 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán lớp 11

Mời các bạn cùng làm tiếp bài tập toán dạng nhị thức Newton được VnDoc sưu tầm và biên soạn trong bài Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 2, với nhiều câu hỏi tính toán linh hoạt khác nhau chúng tôi hy vọng giúp bạn nâng cao và nắm rõ kiến thức trong bài này.

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 1

1
Hệ số của x3y3 trong khai triển (1+x)6(1+y)6 là:
2
3
4
5
6
Số (5! – P4) bằng:
7
Hệ số đứng trước x25.y10 trong khai triển (x3 + xy)15 là:
8
Khai triển (1–x)12, hệ số đứng trước x7 là:
9
10
Bắt đầu ngay
2 412