Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 5 - Phần 1

Trắc nghiệm Toán 11 bài Xác suất của biến cố

Mã số: 07019. Đã có 363 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán lớp 11

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 5 - Phần 1 với những dạng bài tập khác nhau được đưa ra từ dễ đến nâng cao nhằm giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức đã học mà còn mở rộng vốn hiểu biết về Xác suất của biến cố. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 4

1
Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là:
2
Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá bích là:
3
Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là:
4
Cho hai biến cố A và B có P(A) = 1/3, P(B) = 1/4, P(A ∪ B) = 1/2 ta kết luận hai biến cố A và B là:
5
Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc. Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện:
6
Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để sau hai lần gieo kết quả như nhau là:
7
Gieo đồng tiền 2 lần. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần
8
Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai mặt trên chia hết cho 3 là:
9
Một con súc sắc cân đối đồng chất được gieo 5 lần. Xác suất để tổng số chất ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm ở lần gieo thứ ba:
10
Một túi chứa 2 bi trắng và 3 bi đen. Rút ra 3 bi. Xác suất để được ít nhất 1 bi trắng là:
Bắt đầu ngay
1 363