Trắc nghiệm Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Mã số: 14113. Đã có 11 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9 bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng là đề ôn tập trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm môn Văn 9 tập 2 có đáp án, giúp học sinh ghi nhớ văn bản nhật dụng được học trong chương trình Văn lớp 9 tập 2.

Để giúp các em học sinh làm quen với câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 9, VnDoc giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 9 online. Đây là các bài trực tuyến có đáp án, nên các em có thể biết kết quả sau khi làm xong.

Tham khảo thêm:

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?
Câu 2: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê thuộc thể loại văn bản nhật dụng, đúng hay sai?
Câu 3: Văn bản nhật dụng nào nói về việc bảo vệ môi trường?
Câu 4: Văn bản nhật dụng nào sau đây phê phán việc chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân?
Câu 5: Văn bản Bức tranh của em gái tôi là văn bản nhật dụng, đúng hay sai?
Câu 6: Văn bản nhật dụng nào viết về vẻ đẹp của sinh hoạt văn hóa dân tộc?
Câu 7: Văn bản nhật dụng nào sau đây nói về bản sắc văn hóa của con người Việt Nam?
Câu 8: Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức tự sự?
Câu 9: Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức nghị luận?
Câu 10: Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung cột B cho phù hợp
Tác phẩm Đề tài
1. Bài toán dân số A. Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và thời kì hội nhập
2. Thông tin ngày trái đất năm 2000 B. Dân số và tương lai loài người
3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn C. Danh lam thắng cảnh
4. Động Phong Nha D. Quyền sống của con người
5. Phong cách Hồ Chí Minh E. Bảo vệ môi trường
1-
Chỉ điền đáp án là các chữ cái A, B, C....
2-
3-
4-
5-
Bắt đầu ngay
1 11