Trắc nghiệm trí thông minh của bạn

Kiểm tra chỉ số thông minh

Mã số: 01804. Thời gian: 15 phút. Đã có 1.061 bạn thử.

Kiểm tra chỉ số thông minh - Những câu hỏi IQ tuyển dụng

Thử sức với bài Trắc nghiệm trí thông minh của bạn sau đây để kiểm tra chỉ số thông minh của bạn. Bạn sẽ có 10 câu hỏi IQ, thời gian làm bài giới hạn là 15 phút. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng để hoàn thành các câu hỏi iq này trong thời gian ngắn nhất có thể nhé! Chúc các bạn làm bài vui vẻ!

Câu 1: Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 2. Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 3. Nếu thanh Y chuyển động đều sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 4. Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 5. Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 6. Hình nào thích hợp để điền vào dấu?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 7. Mẫu nào có thể gấp thành hình dưới đây?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 8. Hình nào thích hợp để điền vào dấu?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 9. Hình nào thích hợp để điền vào dấu?
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Câu 10.
Trắc nghiệm trí thông minh của bạn
Bắt đầu ngay
7 1.061