Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"

Trắc nghiệm IQ

Mã số: 03919. Thời gian: 15 phút. Đã có 2.467 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ

Đừng thấy các dãy số lằng nhằng mà vội nản nhé. Chúng ta có thể áp dụng các phép cộng, trừ, nhân, chia, bình phương, số nguyên tố để giải bài Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não" sau đây. Sau khi làm bài xong, bạn sẽ phải gật gù mỉm cười vì quy luật của IQ khá thú vị.

1. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình sau:
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
2. Các số còn thiếu là số nào? (Theo chiều kim đồng hồ.)
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
3. Điền số thích hợp vào ô trống:
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
4. Tìm số còn thiếu:
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
5. Điền số thích hợp vào ô trống.
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
6. Số nào thay thế cho dấu ?
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
7. Trường hợp nào dưới đây bị sai?
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
8. Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
Trắc nghiệm tư duy logic "xoắn não"
Bắt đầu ngay
9 2.467