Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 3

Bài tập Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ

Mã số: 10104. Đã có 933 bạn thử.

Vocabulary Exercise for Unit 3 Grade 10

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 3: People's background có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 theo từng Unit do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập về Từ vựng gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

1. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. Ambitious  a. Chín chắn, trưởng thành
ii. Brilliant b. Khát vọng lớn
iii. Humane c. Nhân đạo
iv. Intelligent d. Sáng lạng
v. Mature e. Thông minh
i. Ambitious - ....
ii. Brilliant - ...
iii. Humane - ...
iv. Intelligent - ...
v. Mature - ....
2. The Ministry of _________ and ____________: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ vựng Tiếng Anh
3. Giáo dục phổ thông: _________ Education
4. "Bối cảnh" in English is _______________.
5. Synonym of the word "Studying Overseas" is "Studying ______________".
Từ vựng Tiếng Anh
6. Antonym of the word "Employment" is ______________.
7. C. V stands for _________________.
Từ vựng Tiếng Anh
8. He has a _________ in ____________ from Hanoi University of Science and Technology.
9. "Giáo sư" in English is ________________.
Từ vựng Tiếng Anh
10. Further details can be _____________ by writing to the above address.
11. "Văn phòng Du lịch in English is "______________________".
Từ vựng Tiếng Anh
Bắt đầu ngay
2 933