Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit

Mã số: 10374. Đã có 559 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology On You

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 10 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh được biên tập bám sát phần Từ mới quan trọng có trong Unit  giúp học sinh lớp 10 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Central Processing Unit a. Bàn phím
ii. Visual Display Unit b. Đĩa mềm 
iii. Computer Screen c. Loa 
iv. Floppy d. Màn hình máy tính
v. Keyboard e. Thiết bị xử lý trung tâm
vi. Hardware f. Phần mềm 
vii. Software g. Thiết bị hiển thị
viii. Speaker h. Phần cứng
i. Central Processing Unit - ...
ii. Visual Display Unit - ...
iii. Computer Screen - ...
iv. Floppy - ....
v. Keyboard - ....
vi. Hardware - ...
vii. Software - ....
viii. Speaker - ....
2. _______ beauty: Danh lam thắng cảnh
3. _________________: Tốc độ chớp nhoáng
4. ___________________: Nồi cơm điện
5. Read the ________________ carefully before using this medicine.
6. _____ a call: Gọi điện
7. Match English word with Vietnamese definition.
i. Public phone a. Tiếng chuông điện thoại
ii. Dial tone b. Khe, rãnh
iii. Receiver  c. Ống nghe
iv. Slot d. Điện thoại công cộng
i. Public phone - ....
ii. Dial tone - ...
iii. Receiver - ...
iv. Slot - ...
Bắt đầu ngay
3 559