Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh Unit Lớp 11: Friendship

Mã số: 09809. Đã có 2.990 bạn thử.

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án được VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các em trong quá trình học, ghi nhớ và ôn luyện Unit 1 Tiếng Anh 11 tại nhà, chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: Friendship tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp các em dễ dàng ghi nhớ từ mới, cách vận dụng cũng như ngữ pháp nhằm chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 11 sắp tới.

1. Dog is ___________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
2. A person that you know but who is not a close friend.
Choose the word which has this English definition.
3. "Nhân viên hải quan" in English is __________________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
4. Synonym of the word "Pleased" is __________.
Choose the correct answer.
5. What is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
6. A feeling that somebody has done something wrong, illegal or dishonest, even though you have no proof.
Choose the word which has this English definition.
7. The first "hard' has the same meaning as "________" .
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the correct answer.
8. Antonym of "Selfish" is __________
Choose the correct answer.
9. A feeling of great sadness because something very bad has happened.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
Choose the word which has this English definition.
10. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. Constancy a. hiếu khách
ii. Enthusiasm b. suốt đời
iii. Hospitable c. nguyên tắc
iv. Influence d. lòng nhiệt tình
v. Lifelong e. phẩm chất
vi. Quality f. ảnh hưởng
vii. Principle g. sự kiên định
i. Constancy - ...
ii. Enthusiasm - ...
iii. Hospitable - ...
iv. Influence - ....
v. Lifelong - ...
vi. Quality - ...
vii. Principle - ...
Bắt đầu ngay
6 2.990