Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 School Education System

Mã số: 10302. Đã có 1.491 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 4 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 gồm các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp và đăng tải, hỗ trợ học sinh ghi nhớ từ vựng Unit 4: School Education System.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School Education System là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 12 đã được VnDoc biên soạn chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. State school a. Nhà trẻ
ii. Independent school b. Trường dân lập
iii. Public school c. Trường nội trú
iv. Nursery school   d. Trường tư thục
v. Kindergarten e. Trường công lập
vi. Boarding school f. Trường mẫu giáo
i. State school - ...
ii. Independent school - ...
iii. Public school - ...
iv. Nursery school - ....
v. Kindergarten - ....
vi. Boarding school - ....
2. For all students, Math and Literature are two __________ subjects.
3. English is a _______ subject at this level.
4. ___________: chương trình học
5. Synonym of "Tuition" is __________.
6. The committee consists ______ ten members.
7. Let's have a short ___________, class.
8. IT stands for ________________
9. Children under 7 years old are called ____________.
10. An __________ year or __________ year lasts from September to May.
11. Antonym of the word " Formal" is ______________.
12. Noun form of verb "Select" is_____________.
13. _________ examination: Kì thi quốc gia
14. ________________: Song song
15. Adjective form of the word "method" is ________________.
Bắt đầu ngay
2 1.491