Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Học Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 chương trình mới

Mã số: 09857. Đã có 1.984 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: My Home có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

1. Match the English word with proper Vietnamese definition.
i. Apartment a. Phòng khách
ii. Bedroom b. Nhà bếp
iii. Bathroom c. Căn hộ
iv. Attic d. Phòng lớn
v. Kitchen e. Phòng tắm
vi. Hall f. Gác mái
vii. Living room g. Phòng ngủ
i. Apartment - ...
ii. Bedroom - ...
iii. Bathroom - ....
iv. Attic - ...
v. Kitchen - ...
vi. Hall - ....
vii. Living room - ...
2. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
Choose the correct answer.
3. Choose the proper word which describe this following question.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
4. What is that?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
5. "Cửa hàng bách hóa" in English is _____________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
6. Objects that can be moved, such as tables, chairs and beds, that are put into a house or an office to make it suitable for living or working in.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
Choose the word which has this English definition.
7. "Behind" means ________________.
8. Antonym of the word "Behind" is _______________.
9. "Phía dưới" in English is _____________.
Bắt đầu ngay
27 1.984