Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Mã số: 10270. Đã có 715 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Customs And Traditions

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 8 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1. __________: truyền cho
2. Verb form of "Obligation" is _____________.
3. Choose the word which has this following definition.
The accepted way in which you eat your food.
4. Noun form of the word "United" is __________.
5. Spread: __________
6. Sense of __________: cảm giác thân thuộc
7. The main ________ is beef steak.
8. Choose the word which has this following definition.
A child of a particular person or couple.
9. ____________: Lời khen
10. Host: _________
11. Hostess: _________
Bắt đầu ngay
1 715