Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit

Mã số: 10417. Đã có 194 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: Folk Tales

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học từ vựng Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 học từ mới Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1. Match English word with Vietnamese definition.
i. Fable a. Truyện cổ tích 
ii. Fairy tale  b. Truyện dân gian
iii. Folk tale  c. Truyện ngụ ngôn
iv. Legend d. Truyền thuyết
i. Fable - ...
ii. Fairy tale - ...
iii. Folk tale - ...
iv. Legend - ...
2. Match English word with Vietnamese definition.
i. Brave a. Bủn xỉn, keo kiệt
ii. Cruel b. Xấu xa
iii. Cunning  c. Dũng cảm
iv. Evil d. Hào phóng
v. Generous e. Xảo quyệt, gian xảo
vi. Mean f. Độc ác
vii. Wicked g. Xấu xa về mặt đạo đức
i. Brave - ...
ii. Cruel - ...
iii. Cunning - ...
iv. Evil - ...
v. Generous - ...
vi. Mean - ...
vii. Wicked - ...
3. Match English word with Vietnamese definition.
i. Emperor a. Hiệp sỉ
ii. Fairy b. Hoàng đế
iii. Giant c. Mụ phù thủy
iv. Knight d. Người khổng lồ
v. Ogre e. Tiên, nàng tiên
vi. Witch f. Quỷ ăn thịt người
i. Emperor - ...
ii. Fairy - ...
iii. Giant - ...
iv. Knight - ...
v. Ogre - ...
vi. Witch - ...
Bắt đầu ngay
3 194