Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 có đáp án

Học Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: A visit from a pen pal

Mã số: 09815. Đã có 2.001 bạn thử.

Luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Bài 1: A visit from a pen pal có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau được biên tập với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

1. Who is this?
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
2. Noun form of the word "Friendly" is _____________.
3. Synonym of the word "Old" is _________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
4. "Trường trung học cơ sở" in English is __________________.
5. This is Ho Chi Minh______________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
6. Antonym of the word "Ancient" is _____________.
7. Match the English word with proper Vietnamese definition.
i. Buddhism a. Hồi giáo
ii. Hinduism b. Tôn giáo
iii. Islam c. Phật giáo
iv. Mosque d. Ấn Độ giáo
v. Religion e. Đền, đình
vi. Temple f. Nhà thờ Hồi giáo
i. Buddhism - ...
ii. Hinduism - ....
iii. Islam - ...
iv. Mosque - ...
v. Religion - ...
vi. Temple - ...
8. Every Sunday afternoon, Anna often go to church to _______ with her family.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
Choose the correct answer.
9. An ancient tradition in Vietnam is ____________ our ancestors.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
10. "Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội" in English is Hanoi University of ___________.
Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
Bắt đầu ngay
4 2.001