Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit

Mã số: 10273. Đã có 774 bạn thử.

Tiếng Anh Unit 4: Learning A Foreign Language

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 9 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh có trong bài hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

1. Learn by ________: Học thuộc lòng
2. Synonym of the word "Continue" is _____________.
3. Match the English word with the Vietnamese definition.
i. Examine a. Kì thi
ii. Examiner b. Tra hỏi
iii. Examination c. Giám khảo, giám thị
i. Examine - ...
ii. Examiner - ...
iii. Examination - ...
4. _______________: Khóa học Tiếng Anh
5. Synonym of the word "In the end" is _____________.
6. Match the English word with Vietnamese definition.
i. Attend a. Sự tham dự
ii. Attendance b. Người tham dự
iii. Attendant c. tham dự, theo học
i. Attend - ...
ii. Attendance - ...
iii. Attendant - ....
7. Noun form of the word "Cultural" is __________.
8. Synonym of the word "Fee" is ____________.
9. Ads is _________________.
10. Ann and Jim are _______________ teachers.
11. ___________ bank: Ngân hàng nhà nước
12. Choose the word which has this following definition.
The natural features of an area, such as mountains, valleys, rivers and forests, when you are thinking about them being attractive to look at.
13. "Ký túc xá" in English is ______________.
14. "Giải thưởng" in English is _______________.
15. "Học bổng" in English is _______________.
16. Reputation means _________________.
Bắt đầu ngay
3 774