Trắc nghiệm Vật lí lớp 10: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Trắc nghiệm Vật lí lớp 10 có đáp án

Mã số: 01765. Đã có 1.679 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lí lớp 10: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 

Tham gia làm bài test dưới đây của chúng tôi để ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Vật lí lớp 10 về Động lượng và định luật bảo toàn động lượng. Vận dụng những lý thuyết mà bạn đã học được để giải đáp các câu hỏi trong bài test. Thông qua đó bạn sẽ được làm quen với các dạng bài tập về động lượng và định luật bảo toàn động lượng. Chúc các bạn học tốt!

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề kiểm tra học kì II môn Toán khối 10 năm 2011 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Câu 1:
Hai viên bi có khối lượng m1 = 50g và m2 = 80g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau, sau va chạm hai viên bi đứng yên. Hỏi vận tốc v2 trước khi va chạm? Cho biết v1 = 2m/s.
015-bai37NC-ch4.gif
Câu 2:
Một quả cầu có khối lượng M = 300g nằm ở mép bàn. Một viên đạn có khối lượng m = 10g bắn theo phương ngang đúng vào tâm của quả cầu, xuyên qua nó và rơi cách mép bàn ở khoảng cách nằm ngang s2 = 15m, còn quả cầu thì rơi cách mép bàn ở khoảng cách s1 = 6m. Biết chiều cao của bàn so với mặt đất là h = 1m. Cho g = 9,8 m/s2. Tính vận tốc ban đầu của đạn.
Câu 3:
Trên một đường ray một toa xe có khối lượng M = 10 tấn đang chuyển động với vận tốc v1 = 18km/h. Trên xe có một khẩu pháo có khối lượng M' = 500kg (Không kể đạn) mỗi viên đạn có khối lượng m = 1kg và khi bắn đạn có vận tốc v = 500m/s. Coi nòng súng nằm ngang và hướng dọc đường ray. Khi đạn bắn bay theo chiều chuyển động của xe thì vận tốc của xe sau khi bắn là bao nhiêu?
Câu 4:
Một vật có khối lượng m chuyển động tròn đều theo vòng tròn có bán kính R. Độ lớn của gia tốc hướng tâm là aht=9/R2. Động lượng của vật là:
Câu 5:
Một quả đạn có khối lượng 20kg đang bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 70m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng 8kg bay theo phương ngang với vận tốc 90m/s. Độ lớn vận tốc mảnh thứ hai có thể nhận giá trị nào sau đây:
Câu 6:
Một quả cầu rắn có khối lượng m = 0,1 kg chuyển động với vận tốc v = 4 m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi va chạm vào một vách cứng nó bị bật trở lại với cùng vận tốc 4m/s. Hỏi độ biến thiên động lượng của quả cầu sau va chạm bằng bao nhiêu? Tính xung lực của vách tác dụng lên quả cầu nếu thời gian va chạm là 0,05s.
Câu 7:
Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 500 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Độ lớn vận tốc của mảnh thứ nhất là.

020-bai31-ch4-NC.gif

Câu 8:
Va chạm nào sau đây không phải là va chạm đàn hồi?
Câu 9:
Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 10:
Véc tơ động lượng là véc tơ:
Câu 11:
Hai vật lần lượt có khối lượng m1=2kg; m2=3kg chuyển động với các vận tốc v1=2m/s và v2=4m/s biết . Tổng động lượng của hệ là:
Câu 12:
Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển động trên mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi dừng lại.
Câu 13:
Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí mo=1 tấn. Vận tốc khí đối với ten lửa lúc chưa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi phụt khí vận tốc của tên lửa có giá trị là:
Câu 14:
Hai vật có khối lượng m1 = 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3m/s và v2 = 1m/s.
 và  hợp với nhau góc a = 1200. Tổng động lượng của hệ là:
Câu 15:

Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ thay đổi động lượng của nó là:

Câu 16:

Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

Câu 17:

Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lượng của vật là: (g = 10m/s 2).

Câu 18:

Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản.
Độ lớn vận tốc sau va chạm là: 

Câu 19:

Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10-2 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:

Câu 20:

Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là:

Bắt đầu ngay
22 1.679