Trắc nghiệm Vật lý 10: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Mã số: 07452. Đã có 190 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý 10: Cơ sở của nhiệt động lực học do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm nắm vững các kiến thức trọng tâm của bài cũng như mở rộng vốn kiến thức, làm quen với nhiều dạng câu hỏi và bài tập khác nhau.

Trắc nghiệm Vật lí lớp 10: Công và Công suất

1

Chọn đáp án đúng. Nội năng của một vật là

2

Công thức tính nhiệt lượng là

3

Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học?

4

Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì

5

Chọn câu đúng.

6

Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?

7

Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?

8

Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

9

Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.103J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 200C sôi là:

10

Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 00C đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K).

11

Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 2J. Khí nở ra đẩy pit-tông đi một đoạn 5cm với một lực có độ lớn là 20N. Độ biến thiên nội năng của khí là:

12

Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí là:

13

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là:

14

Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 750C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài, nhiệt dụng riêng của nhôm là 0,92.103J/(kg.K); của nước là 4,18.103J/(kg.K); của sắt là 0,46.103J/(kg.K). Nhiệt độ của nước khi bắt đầu cân bằng là:

15

Truyền nhiệt lượng 6.106J cho khí trong một xilanh hình trụ, khí nở ra đẩy pittông chuyển động làm thể tích của khí tăng thêm 0,5m3. Biết áp suất của khí là 8.106N/m2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là:

Bắt đầu ngay
1 190