Trắc nghiệm Vật lý 10 Ôn tập cuối chương 3

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Mã số: 13298. Đã có 181 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án 

Trắc nghiệm Vật lý 10 Ôn tập cuối chương 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Lý 10 do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 10.

VnDoc giới thiệu tới các em Tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 10 bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Lý theo bài, là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

1
Khi không có chuyển động quay muốn cho một vật đứng yên thì hợp lực của các lực đặt vào nó có giá trị như thế nào?
2
Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về trọng tâm của vật rắn?
3
Trọng tâm của vật trùng với tâm hình học của nó khi nào?
4

Một thanh AB được tạo thành từ hai thanh, thanh sắt AC và thanh nhôm CB có chiều dài bằng nhau và hàn chặt tại C (Hình III.1). Gọi G1 và G2 lần lượt là vị trí trọng tâm của AC và CB. Vị trí trọng tâm của thanh AB nằm ở vị trí:

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

5

Một bản mỏng kim loại đồng chất hình chữ T như trên hình III.2, với AB = CD = 60 cm ; EF= HG = 20 cm ; AD = BC =20 cm ; EH = FG =100 cm. Vị trí trọng tâm của bản cách đáy GH một đoạn?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

6

Cho một hệ gồm hai chất điểm m1 = 0,05 kg đặt tại điểm P và m2 = 0,1 kg đặt tại điểm Q. Cho PQ = 15 cm. Trọng tâm của hệ nằm ở vị trí nào?

7

Hai lực F1 và F2 song song, ngược chiều đặt tại hia đầu thanh AB có hợp lực F đặt tại O cách A là 8 cm, cách B là 2 cm và có độ lớn F = 10,5 N. Độ lớn của F1 và F2 là?

8

Một đòn bẩy có khối lượng không đáng kể như hinh III.3. Đầu A của đòn bẩy treo một vât có trọng lượng 30 N. Chiều dài đòn bẩy là 50 cm. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Đầu B của đòn bẩy phải treo một vật khác có trọng lượng là bao nhiêu để đòn bẩy cân bằng như ban đầu?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

9

Thanh AB đồng chất có trọng lượng 4 N, chiều dài 8 cm. Biết quả cân có trọng lượng P1 = 10 N treo vào đầu A, quả cân có trọng lượng P2 treo vào đầu B. Trục quay O cách A 2 cm, hệ nằm cân bằng. P2 có độ lớn là?

10

Một thanh AB = 7,5 m có trọng lượng 200 N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2 m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA = 2,5 m. Để AB cân bằng, phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng?

11

Có ba viên gạch giống nhau, mỗi viên có chiều dài L. Ba viên gạch này được xếp chồng lên nhau sao cho viên gạch trên đưa ra một phần so với viên gạch dưới. Chiều dài lớn nhất của chồng gạch mà không bị đổ bằng?

12

Một thanh chắn đường AB dài 7,8 m có trọng lượng 2100 N và có trọng tâm G ở cách đầu bên trái 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục O nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Để giữ thanh ấy nằm ngang phải tác dụng vào đầu bên phải một lực có giá trị nào sau đây?

13

Một thanh AB khối lượng 8 kg, dài 60 cm được treo nằm ngang nhờ hai sợi dây dài 50 cm như hình III.4. Hai điểm treo cách nhau 120 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng dây và lực kéo thanh là?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

14

Tính momen của lực F đối với trục quay O, cho biết F = 100 N, OA = 100 cm. Bỏ qua trọng lượng của thanh (Hình III.6).

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

15

Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng?

16
Những kết luận nào dưới đây là sai?
17

Một vòng tròn có thể quay quanh trục đối xứng O. Khi có một lực F tác dụng lên vòn tròn tại điểm K theo hướng được biểu diễn trên hình III.7, thì giá trị của momen lực tính theo trục O của lực này bằng?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

18

Một lực F tác dụng vào đầu M của một thanh có trục quay cố định O (Hình III.8). Đoạn thẳng nào là tay đòn của lực?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

19

Một vật rắn ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của ba lực. Độ lớn của ba lực đó không thể nhận bộ giá trị nào sau đây?

20
Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3
21
Tìm phát biểu sai về trọng tâm của một vật rắn.
22

Một thanh đồng chất dài L, trọng lượng P được treo nằm ngang bằng hai dây. Dây thứ nhất buộc vào đầu bên trái của thanh, dây thứu hai buộc vào điểm cách đầu bên phải L/4 (Hình III.9). Lực căng của dây thứ hai bằng?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

23

Một thanh AB khối lượng 8 kg, dài 60 cm được treo nằm ngang nhờ hai sợi dây dài 50 cm như ở hình III.10. Lực căng của dây treo và lực nén thanh là (g = 10 m/s2)?

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 3

Bắt đầu ngay
1 181