Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Đo độ dài

Mã số: 09978. Đã có 1.034 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6 hỗ trợ quá trình học tập, ôn luyện đạt thành tích cao.

1
Điền số thích hợp: 6,5km = ........ m = ......... dm
2

Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m . Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi nhất và chính xác nhất?

3
Đơn vị đo độ dài hợp pháp thường dùng ở nước ta là:
4

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước kẻ trong hình sau đây.

Trắc nghiệm Vật lý 6

5
Giới hạn đo (GHĐ) của thước là:
6

Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?

7

Chọn thước đo thích hợp để đo bề dày cuốn Vật lí 6:

8

Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

9

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình

Trắc nghiệm Vật lý 6

10

Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây: Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

Trắc nghiệm Vật lý 6

11

Chọn phương án SAI. Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là

12

Trước khi đo độ dài của một vật, càn phải ước lượng độ dài cần đo để

Bắt đầu ngay
21 1.034