Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 16

Ròng rọc

Mã số: 11671. Đã có 593 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 1 bài 16 Ròng rọc, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 16 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp
2. Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng
3. Chọn câu đúng:
4. Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây?
5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên

6. Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi
7. Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?
8. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?
Bài 9: Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?
10. Chọn phát biểu sai khi nói về ròng rọc:
11. Tác dụng của ròng rọc:
12. Ròng rọc được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:
13. Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể
14. Người ta dùng 1 palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa 1 vật có m =0,3 tấn lên độ cao 1,5m. Xác định quãng đường sợi dây phải đi
Bắt đầu ngay
8 593