Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 30

Tổng kết chương 2: Nhiệt học

Mã số: 11747. Đã có 334 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 30 Tổng kết chương 2: Nhiệt học, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 30 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Những ngôi nhà mái lợp bằng tôn, khi đêm về và những lúc trời không có gió ta vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng ken két phát ra từ mái tôn. Vì sao vậy?
Bài 2: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép?

Băng kép được ứng dụng

Bài 3: Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong?
Bài 4: Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Bài 5:
Rượu nóng chảy ở -117oC. Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ nào sau đây?
Bài 6: Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?
Bài 7: Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:
Bài 8: Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?
Bài 9: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
Bài 10: Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì:
Bài 11: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên hiện tượng:
Bài 12: Khi trồng chuối hoặc mía người ta thường phạt bớt lá để
Bài 13: Hiện tượng nước biển tạo thành muối là hiện tượng
Bài 14: Trong thời gian vật đang đông đặc, nhiệt độ của vật sẽ
Bài 15: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
Bài 16: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sự sôi?
Bài 17: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn?
Bài 18: Chọn câu đúng.
Bài 19:

Nhiệt độ 50oC tương ứng với bao nhiêu độ Farenhai?

Bài 20: Sự sôi có đặc điểm nào dưới đây?
Bắt đầu ngay
3 334