Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7

Mã số: 08539. Đã có 1.138 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện để ôn luyện lại những kiến thức đã được học trong bài, đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Lý 7 khác nhau để nâng cao kỹ năng.

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

1
Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Chiều dòng điện là chiều từ………………..qua…………..và………………tới của nguồn điện
2
Chọn câu trả lời đúng
Dòng chuyển dời theo một chiều xác định của các hạt mang điện tích gọi là:
3
Chọn câu trả lời đúng
Dòng điện được cung cấp bởi pin hay ắc – qui là:
4
Chọn câu đúng
5
Chọn câu trả lời đúngChọn câu trả lời đúng
Quan sát trên hình 11.1. Hãy cho biết chiều của dòng điện
Vật lý 7 bài 21
6
Chọn câu trả lời đúng
Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:
7
Chọn câu sai:
8
Chọn câu trả lời đúng
Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của nguồn điện (pin, ắc – qui):
Vật lý 7 bài 21
9
Chọn cách mắc đúng của các nguồn điện trên hình 11.2
Vật lý 7 bài 21
10
Chọn câu trả lời sai
Cho một đoạn mạch điện như hình 11.3
Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K bằng không
Vật lý 7 bài 21
11
Chọn câu trả lời saiChọn câu trả lời sai
Cho một đoạn mạch điện như hình 11.4
Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K’ bằng không
Vật lý 7 bài 21
12
Chọn câu trả lời đúng
Cho một đoạn mạch điện như hình 11.5
Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K1, K2 bằng không

Vật lý 7 bài 21
13
Chọn câu trả lời đúngChọn câu trả lời đúng
Trong hình 11.6, chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện nào đúng?
Vật lý 7 bài 21
14
Chọn câu trả lời đúng
Cho mạch điện như hình 11.7. Khi bật công tắc đèn nào sáng?
Vật lý 7 bài 21
15
Chọn câu trả lời đúngChọn câu trả lời đúng
Mạch điện được bố trí như hình 11.8. Đèn A và B sáng khi:
Vật lý 7 bài 21
Bắt đầu ngay
12 1.138