Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 23

Vật lý 11 bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Mã số: 09659. Đã có 38 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 23 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu hỗ trợ học sinh ôn luyện lý thuyết bài học đồng thời rèn luyện để nâng cao kết quả học tập với các dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau.

1

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

2

Phát biểu nào sau đây không đúng?

3

Đơn vị của từ thông có thể là

4

Cho một khung dây có điện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B, α là góc hợp bởi B và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Công thức tính từ thông qua S là:

5

Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

6

Phát biểu nào sau đây không đúng với định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng?

7

Trường hợp nào sau đây từ thông qua vòng dây dẫn (C) biến thiên?

Trắc nghiệm Vật lý 11

8

Một khung dây hình tròn có diên tích S = 2cm2 đặt trong từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-2T, các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

9

Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-5T, các đường sức từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 600. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

10

Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 30o. Từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

11

Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều \underset{B}{\rightarrow}. Hỏi trong trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

12

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I như hình vẽ. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

Trắc nghiệm Vật lý 11

Bắt đầu ngay
3 38