Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 23 (Tiết 2)

Vật lý 11 bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Mã số: 09705. Đã có 39 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 23 (Tiết 2) do VnDoc biên soạn và đăng tải, tài liệu hỗ trợ quá trình củng cố bài học cũng như làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau.

1

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 4.10-3T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-4Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

2

Một hình vuông có cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4T. từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc α hợp bởi vecto cảm ứng từ với pháp tuyễn hình vuông đó bằng

3

Một khung dây có diện tích s được đặt song song với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Qua khung dây một góc 90o thì từ thông qua khung sẽ

4

Trong hình 23.2a, nam châm đang chuyển động đến gần vòng dây dẫn kín, hình 23.2b vòng dây dẫn kín đang chuyển động đến gần nam châm. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trên hai vòng dây dẫn kín có chiều

Trắc nghiệm Vật lý 11

5

Trong hình 23.3a, 23.3b, vòng dây dẫn kín cố định, mũi tên chỉ chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên vòng dây khi có sự chuyển động của nam châm. Kết luận nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Vật lý 11

6

Trong hình 23.4a, 23.4b. Nam châm thẳng đang chuyển động đến gần hoặc ra xa vòng dây theo mỗi tên. Vòng dây dẫn kín cố định, mũi tên chỉ chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên vòng dây. Khi xác định cực của nam châm thì kết luận nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Vật lý 11

Bắt đầu ngay
1 39