Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 24

Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

Mã số: 09708. Đã có 49 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 24 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Lý bám sát nội dung trọng tâm bài học cũng như kiến thức mở rộng nâng cao, hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập môn Lý 11 của bản thân.

1

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Suất điện động cảm ứng trong một mạch

2

Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

3

Đại lượng ∆φ/∆t được gọi là

4

Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ

5

Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

6

Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong 2s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

7

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là

8

Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

9

Một khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt trong từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm

10

Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ:

11
Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đối chiều một lần trong.
12

Một khung dây dẫn phẳng, diện tích 50cm2 gồm 20 vòng đặt trong 1 từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30o và có độ lớn 4.10−4T. Khi khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường trong khoảng thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuât hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi.

Bắt đầu ngay
1 49