Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Chương 2

Vật lý 11 Chương 2: Dòng điện không đổi

Mã số: 09607. Đã có 247 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Tài liệu Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Chương 2 do VnDoc biên soạn, đăng tải. Tài liệu không chỉ hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học mà còn giới thiệu các dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình lớp 11.

1

Cho mạch điện như hình II.1. Bốn pin giống nhau, mỗi pin có ξ = 1,5V và r = 0,5Ω. Các điện trở ngoài R1 = 2Ω; R2 = 8Ω. Hiệu điện thế UMN bằng

Trắc nghiệm Vật lý 11

2

Cho mạch điện như hình II.2. Ba pin giống nhau, mỗi pin có ξ = 6V; r = 1,5Ω . Điện trở mạch ngoài bằng 11,5Ω. Khi đó UMN bằng

Trắc nghiệm Vật lý 11

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 3, 4, 5, 6

Cho mạch điện như hình II.3, bỏ qua điện trở của dây nối, biết ξ1 = 9V; R1 = 0,4Ω; ξ2 = 4,5V, R2 = 0,6Ω, R1 = 4,8Ω, R2 = R3 = 8Ω, R4 = 4Ω

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 3. Cường độ dòng điện qua mạch là

4
Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là
5
Công suất của bộ nguồn là
6

Công suất toả nhiệt (hao phí) của bộ nguồn là

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 7, 8, 9

Cho mạch điện như hình II.4, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết UAB = 2V; ξ = 3V, RA = 0, ampe kế chỉ 2A

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 7. Điện trở trong của nguồn là

8
Năng lượng của nguồn điện cung cấp cho mạch trong 15 phút bằng
9
Nhiệt lượng toả ra trên R trong 15 phút là
10

Cho mạch điện như hình II.5, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn có suất điện ξ = 6V, điện trở trong r = 0,1Ω, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rđ = 11Ω và điện trở R = 0,9Ω. Biết đèn sáng bình thường, hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

Trắc nghiệm Vật lý 11

Bắt đầu ngay
1 247