Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

Trắc nghiệm kiến thức lịch sử

Mã số: 12170. Đã có 428 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam đã sinh ra rất nhiều người tài giỏi có trí tuệ hơn người. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về các vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử nước ta thông qua bài trắc nghiệm Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Tỉnh nào có nhiều vua nhất nước ta?

Việt Nam có bao nhiêu Tết cổ truyền?

1. Trạng nguyên nào nổi tiếng với trí thông minh nhưng dung mạo xấu xí?
Trắc nghiệm kiến thức lịch sử
2. Vị trạng nguyên nổi tiếng với “bài thi chống tham nhũng”?
3. Trạng nguyên người Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?
4. "Trạng quét" là biệt danh của học trò xuất sắc nào của Chu Văn An?
5. Ai là người lớn tuổi nhất từng thi đỗ và ra làm quan?
6. Ai từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì tội “đổi họ để đi thi”?
7. "Trạng lợn" là biệt danh của…?

Trắc nghiệm kiến thức lịch sử

8. Tam Nguyên Yên Đổ là biệt danh của ai?
9. Ai được nhân dân suy tôn là trạng, dù không đỗ trạng nguyên?
Trắc nghiệm kiến thức lịch sử
10. Nhà sử học nổi tiếng nào từng đỗ Bảng nhãn khi mới 18 tuổi?
Bắt đầu ngay
1 428