Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ

Quy định của pháp luật về vấn đề nghỉ bù khi đã trực 24/24

Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ như thế nào? Chế độ nghỉ bù sau thường trực cho bác sỹ ra sao? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Hỏi:

Em đang công tác ở bệnh viện hạng III và đang trực 24/24. Cho phép em được hỏi khi trực 24/24 như vậy, thứ 7, chủ nhật được tính là ngày nghỉ hay ngày nghỉ bù? Ví dụ: Trực thứ 6, thứ 7 được tính là ngày nghỉ bình thường và em nghỉ bù vào ngày khác trong tuần sau thì bệnh viện nói trong tuần em không đảm bảo làm 40h. Xin giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề này. Em chân thành cám ơn.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012;

– Quyết định 73/2011/QĐ-TTg.

2. Luật sư tư vấn:

Bộ luật lao động quy định như sau về ngày nghỉ hằng tuần:

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Thời gian nghỉ bù của bác sĩ trực 24 giờ

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 như sau về chế độ thường trực:

c) Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

– Thường trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày;

– Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nếu bạn trực vào ngày thường hoặc ngày nghỉ hằng tuần sẽ được nghỉ bù 1 ngày. Quyết định 73/2011/QĐ-TTg không định nghĩa thế nào là nghỉ bù, nhưng nghỉ bù được hiểu là nghỉ ngày nghỉ bù đắp cho thời gian trực 24 giờ liên tục. Ngày nghủ bù là ngày làm việc. Ví dụ, ngày nghỉ hàng tuần của bạn là thứ 7. Bạn trực vào thứ 6 thì ngày thứ 7 vẫn được coi là ngày nghỉ hằng tuần của bạn. Bạn có quyền nghỉ bù vào một ngày khác trong tuần. Việc nghỉ bù là quyền lợi của bạn khi làm việc 24/24 do đó bệnh viện không thể nói rằng tuần làm việc sau đó của bạn không đủ 40h thì bạn không được nghỉ bù. Trường hợp bệnh viện yêu cầu bạn đi làm vào ngày nghỉ bù đó của bạn thì phải trả lương làm thêm giờ cho bạn theo quy định của Bộ luật lao động.

Cách tính lương làm thêm giờ cho bác sỹ trực

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Chế độ phụ cấp thường trực:

+ Người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp như sau:

++ 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt.

++ 90.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng II.

++ 65.000 đồng/người/phiên trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương.

++ 25.000 đồng/người/phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y.

+ Người lao động thường trực theo ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ;

+ Người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

- Nếu thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

+ Người lao động thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực;

+ Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

- Thường trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày;

- Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ trên thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về lao động.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc vào ca đêm được trả tiền lương làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, đối với người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

Như vậy, nếu bạn trực 24/24 vào ngày thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần, bạn sẽ được nghỉ bù vào một ngày làm việc khác.

Đánh giá bài viết
12 44.350
Lao động - Tiền lương Xem thêm