Thông báo 1131/TB-QLCL

1 514

Thông báo số 1131/TB-QLCL 2019

Thông báo 1131/TB-QLCL của Cục Quản lý chất lượng về việc danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Vừa qua, Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo 1131 bổ sung thêm các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Tiếp theo Thông báo số 973 ngày 30/8/2019 với 49 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Quản lý chất lượng tiếp tục bổ sung thêm danh sách này.

Danh sách bổ sung đơn vị dừng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Trong đó, có 04 đơn vị dừng cấp chứng chỉ tin học gồm:

- Trường Đại học Trần Đại Nghĩa dừng từ 24/9/2019;

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dừng từ 25/9/2019;

- Trường Đại học Công nghiệp Vinh dừng từ 26/9/2019;

- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An dừng từ 27/9/2019.

Bên cạnh đó là 05 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) gồm:

- Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dừng từ 23/4/2019;

- Trường Đại học Trần Đại Nghĩa dừng từ 24/9/2019;

- Trường Đại học Công nghiệp Vinh dừng từ 26/9/2019;

- Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và trường Đại học Kinh tế Nghệ An dừng từ 27/9/2019.

Như vậy, tính đến thời điểm ngày 04/10/2019, đã có 11 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và 47 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Thông báo này được ban hành ngày 04/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 514
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm